Informacja o dofinansowaniu

Zakłady Chemiczne „UNIA” Spółdzielnia Pracy otrzymały dofinasowanie na realizację projektu pt. „Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakładów Chemicznych „UNIA” Spółdzielnia Pracy” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Nr umowy: POIR.03.04.00-30-0760/20-00

Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa przez 3 miesiące od 01.08.2020 do 31.10.2020. Wartość projektu: 289.080,93 zł, wkład Funduszy Europejskich: 289.080,93 zł.

Dołącz do nas na facebooku

Kontakt

Centrala

Tel: +48 61 877-03-31

Sekretariat

Tel: +48 61 877-18-71
kontakt@unia.pl

Dział Handlowy

Tel: +48 61 877-19-31
Fax: +48 61 878-07-75
d.s@unia.pl

Zakłady Chemiczne Unia to przedsiębiorstwo z bogatą historią! Produkujemy i sprzedajemy artykuły chemii gospodarczej aż od 1950 roku. Cel, jaki sobie postawiliśmy był jeden - osiągnąć wysoki efekt czystości przy minimalnym nakładzie pracy Klientów. Realizacja tego celu jest możliwa dzięki skrupulatnej i wyczerpującej analizie opinii użytkowników oraz zatrudnieniu wysoko wykwalifikowanej kadry kierowniczej. Stabilną pozycję firmy gwarantują mocne marki, a także coraz większy wachlarz oferowanych produktów, które odnoszą sukces na rynku krajowym i zagranicznym.

Katalog produktów Tytan

Katalog marek własnych